PIETER DE HOOCHSTRAAT

Pieter de Hooch

De speeltuin aan de Pieter de Hoochstraat is voorzien van relatief nieuwe speeltoestellen. Direct aanwonenden tonen ook maatschappelijke betrokkenheid door actief de speeltuin op orde te houden.
De toestellen zijn net als de andere speeltuinen in de wijk met name geschikt voor de kleinere kinderen tot 6 jaar.