DOELSTELLING

De oprichting van de Stichting Speelplezier Ommen is gedaan als het gevolg dat de Gemeente Ommen haar speeltuinen in 2015 heeft willen uitbesteden aan particulier beheer.

Van hieruit is bij de oprichting een bredere doelstelling aangegeven. Wij hadden ons kunnen beperken tot de speeltuinen in de wijk Alteveer in Ommen. Statutair hebben wij het volgende vastgelegd:

De stichting heeft ten doel:

  • de gezonde drang tot bewegen, die in mensen aanwezig is, in goede banen te leiden door het faciliteren van sport- en speelplaatsen in de gemeente Ommen;
  • het uitoefenen van het bestuur over- en/of het oprichten van- en/of het deelnemen in- en/of het samenwerken met (een) andere algemeen nut beogende instelling(en)
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft dan ook geen winstoogmerk. Alle beschikbare middelen zullen worden ingezet om het beheer en instandhouding van de diverse speelplaatsen te kunnen waarborgen.