BESTUUR

Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten, die door de Stichting worden geïnitieerd.

Onze bestuursleden krijgen niet betaald voor de inspanning die zij voor de stichting doen.

Voorzitter:
Herald Gerbers

Secretaris:
Henry Seigers

Penningmeester:
Frits Bekedam

Lid van bestuur:
Marcel Veenstra
Maarten Boer